NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

1.259.000 đ

DDRam Laptop DDRam III 2Gb PC 1066 , PC 1333

  • Mã thanh toán: DDRam Laptop DDRam III 2Gb PC 1066 , PC 1333
  • Mô tả:
  • Hủy thanh toán
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng