NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

12.790.000 đ

Laptop Dell Insprion 15 3521 HNP6M3 Intel Core i5 3317M , 4GB , 500GB , 15,6 inch , Dos

  • Mã thanh toán: Laptop Dell Insprion 15 3521 HNP6M3 Intel Core i5 3317M , 4GB , 500GB , 15,6 inch , Dos
  • Mô tả:
  • Hủy thanh toán
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng