NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

1.100.000 đ

DDRam MICRO 256Mb PC 333 for SONY VAIO T series, S series

  • Mã thanh toán: DDRam MICRO 256Mb PC 333 for SONY VAIO T series, S series
  • Mô tả:
  • Hủy thanh toán
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng