NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

35.240.000 đ

Laptop Dell XPS 13 L321x Ultrabook 21PRW-SILVER

  • Mã thanh toán: Laptop Dell XPS 13 L321x Ultrabook 21PRW-SILVER
  • Mô tả:
  • Hủy thanh toán
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng