NGUYỄN TÔN THẠO

0987877559
tonthaohd@gmail.com

Thông tin đơn hàng

9.990.000 đ

Laptop Dell Inspiron 14 N4050 U561505 Core i3 2330-2G-500G-VGA ATI 6470 1GB- 14 inch M��u ��en , �����

  • Mã thanh toán: Laptop Dell Inspiron 14 N4050 U561505 Core i3 2330-2G-500G-VGA ATI 6470 1GB- 14 inch M��u ��en , �����
  • Mô tả:
  • Hủy thanh toán
Địa chỉ Email
Mật khẩu
Mã bảo mật
Hoặc quét mã QR dưới đây
  qua App Ví Ngân Lượng